Ahmet Şevki Göklevent Bey’in Evi, Beğler Konağı ve Taşhan
  • Anasayfa
  • Genel
  • Ahmet Şevki Göklevent Bey’in Evi, Beğler Konağı ve Taşhan

Ahmet Şevki Göklevent Bey’in Evi, Beğler Konağı ve Taşhan

By In Genel, Haberler On 13 Ocak 2018


AHMET ŞEVKİ GÖKLEVENT BEY’İN TAŞ EVİNİ ZİYARET

Gülnar ziyaretinde incelenen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk milletvekillerinden ve TBMM’nin açılışının 1.yıldönümünde, bu günün bayram sayılması hakkında Başkanlığa soru önergesi veren ve daha sonra Refik Şevket Bey ve 11 arkadaşının verdiği önerge ile birleştirilerek 23 Nisan gününün kanunla Ulusal Bayram sayılmasına vesile olan Ahmet Şevki Göklevent evinin restorasyon çalışmasının yapılması için Belediye Meclisi’ne önerge verilmiş ve bu önerge kabul edilmiştir.

TAVSİYELERİMİZ;

Yakın tarihimize sahip çıkılması ve bu tür çalışmalarla yakın tarihimize ait değerle- rin sayılarının arttırılarak yaşatılması.

BEĞLER KONAĞI

 Mut ilçesi Hisar Mahallesindeki Beğler Konağı hayırsever ve örnek insan Dr. Mürü- vvet Türkili’nin doğduğu evdir. Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mü- rüvvet Türkili ile birlikte harabeye dönmüş Beyler Konağı’nı gezmişler ve bu konağın restore edilerek geleceğe taşınabilmesi ko- nusunda görüşmeler yapmışlardır.

ÖNERİLERİMİZ:

Beğler Konağı’nın restore edilerek organik tarımcılığın desteklendiği, köylünün kal- kınmasına katkı sağlayan, bisiklet ve yürüyüş yolları olan bir merkez haline getirilmesi.

TAŞHAN

Mersin Kent Konseyi olarak Mut Beledi- ye Başkanı Nebi Yılmaz ziyaret edilmiş, bu ziyarette Mut-Taşhan gibi tarihi yapıların tekrar kazandırılması konuları görüşülmüş- tür.

TAVSİYELERİMİZ;

 Taşhan’ın, Mut’a ve aynı zamanda Mersin Turizmine katkı sağlamak üzere ortak akıl ve fedakarlıkla yeniden kazandırılması için gerekenlerin yapılması.