Sokak Çocukları ve Çocuk İşçiliği Çalıştayı

Sokak Çocukları ve Çocuk İşçiliği Çalıştayı

By In Haberler On 13 Ocak 2018


26.01.2016 / 02.02.2016 ve 04.02.2016 tarihlerinde yapılan Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen  “Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları” konulu Çalıştay, Mersin Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme ve Araştırma  Daire Başkanlığı’nın çocuklarla yapmış olduğu anket, Çalıştaya katılan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile  değerlendirilmiştir.

Amaç;

Mersin’de Sokakta Çalışan Çocuklar ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Tespit edilen sorunlar:

 1. Çocuk işçiliği vardır, yerli ve göç edenler olarak ikiye ayrılır.

Kentin yerlisi olan çocuklar, ekonomik düzeyi düşük veya ailelerin disipline etmek üzere işe gönderdiği çocuklardır.

Göçle gelen çocuklar,Suriye’den göçle gelen çocuklar. Ailelerin çalışma izni bulunmayan ve kentin denetim eksikliğinden dolayı çalıştırılan çocuklardır.

Her iki guruptaki çocuklar kontrol mekanizması olmadığı ve kaçak olarak çalıştırıldığı için Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışma hayatını düzenleyen mevzuatlara aykırı bir şekilde çalışmaya zorlanmaktadır.

 1. Bu çocuklar Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu 27.Ocak.1995 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi 1.Maddesine göre; “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.”
 2. Söz konusu çocukların Temel Hakları olan;

a)Eğitim ( Tarım işçisi olan çocuklar eğitime ulaşamamaktadırlar. Suriyeli çocuklar ise dil sorunundan dolayı eğitim hakkına ulaşamamaktadırlar).

b) Sağlık

c) Temiz su

d) Vücut bütünlüğünün korunması

Haklarından mahrum kalmaktadırlar.

 1. “Sokak Çocuğu” olarak adlandırılan söz konusu çocuklar bu adlandırmayla toplumda ötekileştirilmektedir. Ötekileştirme etkisi olan bu tanımın çocuklar için kullanılmaması gerekmektedir.
 2. Çocuk istismarı konusunda 3 grup öne çıkmaktadır:
 1. Aileler
 2. İşveren
 3. Çocuklardan alış veriş yapanlar

Bu kesimler bilinçlendirilmediği takdirde sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşamayacağı görülmektedir.

 1. 4+4+4 uygulaması, sorunu büyütmüştür. Kalfa ve çırak ihtiyacı olduğundan bu boşluğu Suriyeli çocuklar doldurmuştur.
 2. Sokakta çalışan  ve işyerlerinde çalışan çocuk işçiler vardır. İhtiyaçtan dolayı çalışan çocuklara meslek eğitimi verilmelidir.
 3. Çocuk sömürüsü vardır ve bunların üzerinden para kazananlar vardır. Çocukları dilendiren aileler tespit edilmelidir.
 4. Uluslararası Sözleşmeler ve anayasamızda belirtilen maddeler işlevsel hale getirilmelidir.
 5. Kız çocukları eğitimin dışına itilmiş ve tarım işçiliğinde çalıştırılmaktadır.
 6. Çalışma Bakanlığı gerekli denetimleri yeterli şekilde yapamamaktadır.
 7. Mersin’de sokakta yaşayan çocuk sorunu bulunmamaktadır. Sokakta çalışıp akşam eve giden çocuklar sorunu vardır.
 8. Sokakta çocuk dilendirenlere cezai müeyyide bulunmamaktadır. Ancak, çocukların işçi olarak çalıştırılmasına cezai müeyyide vardır.
 9. Çocuk suçlular için rehabilitasyon ve entegrasyon çalışması yapılması gerekmektedir.
 10. Bugün sokakta çalışan çocuklar madde bağımlılığı eğilimi olduğundan sahip çıkılmazsa geleceğin suçluları olacaklar.
 11. Suriyeli kayıtlı çocukların %68 i okula gitmektedir.
 12. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gereklidir.
 13. Çocuklarla ilgili yapılan haberler konusunda yerel medya mensuplarına eğitim verilmesi gerekmektedir.
 14. Merkezi ve Yerel Yönetimler ile Sivil Toplum Kuruluşları bu sorunun ortadan kalkması için gerekenleri yerine getirmelidir.
 15. Aile ve Sosyal Politikalar, Suriyeli çocuklarla ilgili olarak geçici misafir olsalar da bu konuda gerekenlerin yapıldığını belirtmiştir.

TAVSİYELERİMİZ;

 1. STK Temsilcilerinin yer aldığı ve konunun toplumsal boyutu üzerinde çalışacak bir komisyon kurulması
 2. Baro ve Resmi Kurum Temsilcilerinin, oluşan mevzuat ve uygulamadaki eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışacakları bir komisyon kurulması.
 3. İlgili kurumların sorumluklarını yerine getirebilmeleri için sokaktaki çocuk sayısı, yaş guruplarına göre belirlenmeli ve çalışma nedenleri tespit edilmedir.