Mersin’de Fuar ve Fuarcılık Stratejileri Çalıştayı

Mersin’de Fuar ve Fuarcılık Stratejileri Çalıştayı

By In Haberler On 13 Ocak 2018


Mersin Kent Konseyi’nin organize ettiği ”Mersindeki Fuar ve Fuarcılık Çalıştayı” kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 16.11.2015 tarihinde, Kongre ve Sergi Sarayı-Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Amaç;

Mersin ilinde gerçekleştirilen fuar organizasyonlarının daha etkili, başarılı ve şehrimizi daha fazla kapsayıcı olması amacıyla, Mersin Kent Konseyi olarak konunun taraflarını bir araya getirip, çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamak.

Sonuç;

Fuarların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için Ar-Ge çalışmalarının ve kurumsal iletişimin önemli olduğu tespiti yapılmıştır. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, bölgenin Sanayi ve Ticaret Odaları, tüm kamu ve özel kurumlarının bir araya gelmesiyle yaratılacak sinerjinin başarı getireceği belirtilmiştir. Türkiye’de sadece İstanbul’da değil, İstanbul dışındaki illerde de fuarcılık alanında gelişme kaydedilebilmesi ve katma değer yaratabilmesi için bilinçli bir çaba gerekmektedir. Yeni dönemde, fuar alanında Mersin ile ilgili uzun dönem çalışmalarının düşünüldüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Odalar ile birlikte bir komite kurulması ve bölgenin potansiyelini yansıtacak veya çevremizdeki potansiyeli buraya çekecek ölçülerin konulması gerekildiği konularında fikir birliğine varılmıştır.

Diğer fuarlarla herhangi bir çakışmanın yaşanmaması için önceden fuar takvimlerinin oluşturulması gerekmektedir.