Genel Kurul

Mersin Kent Konseyi’nin en yetkili organı olan Genel Kurul, her yıl, iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu (mevcut üye sayısının yarıdan 1 fazlası) ile toplanır.