Sel, Taşkın ve Su Baskını Çalıştayı

Sel, Taşkın ve Su Baskını Çalıştayı

By In Genel, Haberler On 30 Mart 2018


SEL, TAŞKIN VE SU BASKINI ÇALIŞTAYI

Mersin Kent Konseyi tarafından organize edilen “Sel, Taşkın ve Su Baskını Çalıştayı” 27.12.2017 tarihinde Mersin Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.
Çalıştaya Erciyes, Çukurova, Mersin Üniversitelerinden öğretim üyeleri ile Mersin’in 15 kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve yerel yönetim temsilcileri katılmışlar; Mersin’in önemli bir sorunu olan taşkın ve su baskınlarıyla ilgili sorunların çözümünde üniversite ve kurumlarımızın birlikte neler yapabilecekleri tartışılmıştır.

Çalıştayın ilk kısmında yaşanan afetin nedenleri tartışılmış ve aşağıdaki maddeler halinde özetlenmiştir:

1. Bu yaşanan afetin önemli nedenlerinden biri aşırı yağışlar olmakla birlikte, Mersin tarihten bu afetlerin belli dönemlerde yaşadığı da bilinmektedir. Bu yaşanan afetlerin küresel ısınmayla birlikte daha da artacağı öngörülebilir. Mersin’de son bir yıl içersinde 4 defa sel ve su baskını yaşaması da bunun bir sonucu olsa gerek.
2. Mersin’in coğrafi özellikleri sel ve su baskını riskini arttırmaktadır.
3. Mersin’in hem meteorolojik hem de coğrafi olarak riskli bir bölge olmasına rağmen
kuru derelerinin imara açılması bir diğer sorun olarak görülmüştür.
4. İmara açılan bu havzaların özellikle doldurularak yapılaşmaya açılması da sebeplerden birisi olarak tespit edilmiştir.
5. Mevcut derelerin şehir merkezi kısmında üstünün dar ve yetersiz kapatılması, üstü kapalı kısımlarının temizliklerinin düzenli yapılamaması aşırı yağışlarda önemli sorunlara neden olmaktadır.
6. Mersin’in mevcut kısıtlarına (meteorolojik, coğrafi ve kuru derelerin imara açılması) karşın yağmursuyu altyapısının yetersiz olması su baskınlarında önemli hasarlara yol açmaktadır.
7. Dereler üzerindeki köprü ve menfezlerin dar ve yetersiz olması da bir başka sorunlu alan olarak değerlendirilmiştir.

Çalıştayın ikinci kısmında bu soruna çözüm olabilecek kısa ve uzun vadeli öneriler tartışılmış ve aşağıdaki maddeler halinde özetlenmiştir.
1. Mevcut bütün dereler kısa vadede tespit edilerek ve ivedilikle planlara yerleştirilmelidir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden bu dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyeceğine dair karar alınması tavsiye edilmiştir.
2. Mersin Taşkın Yönetim Planının bir an önce yapılarak yürürlüğe konulması tavsiyeye değer bulunmuştur.
3. Akarsuların, bu arada en küçük akarsu birimi olan derelerin ıslahı ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklara dair mevzuatın gözden geçirileceği ayrı bir toplantının Kent Konsayi tarafından yapılması, tavsiyeye değer bir başka konu olarak gündeme gelmiştir.
4. Derelerin imara açılması ile ilgili olarak kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri denetleme işlevi üstlenerek bunu etkin bir biçimde yerine getirmesi sağlanmalıdır.
5. Kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşları; belediyelerin imar uygulamalarının takipçisi olmalıdır.
6. Kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşları dere yataklarının tespiti ve bunların imara açılmaması konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılmasında görev üstlenmelidir.
7. Kayıtlı kayıtsız bütün derelerin ve bu derelerin üstü kapalı kısımları düzenli olarak temizlenmeli uzun vadede üstleri açılmalıdır.
8. Derelerin üstünün kapatılarak ağaçlandırılmasının önüne geçilmelidir.
9. Mersin ili için planlamalarda kullanmak üzere toprak yapısı, bitki örtüsü, altyapı ve topografik haritanın 1/1000 ölçeğinde hazırlanması gerektiği değerlendirilmiştir.
10. Kent içerisinde yeşil alanlar arttırılarak su sızma kapasitesi yükseltilmelidir.
11. Şehrin belli bölgelerinde sel ve taşkına karşı sanat yapılarının yapılması acilen gündeme alınması konusunda girişimler etkinleştirilmelidir.
12. Dereler üzerindeki köprü ve menfezlerin su akışına uygun hale getirilmesi için görevli ve sorumlu kuruluşların bir an önce çalışmalarını yoğunlaştırması sağlanmalıdır.
13. Uzun vadede ise ülkemizin su yönetimi tek bir yasa ile düzenlenmeli, görevli, yetkili ve sorumlu tek bir bakanlığın örgütlenmesi sağlanmalıdır.
14. Bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak için, çalıştay, panel ve sempozyum gibi etkinliklere devam edilmesi gerekiyor.